top of page

p-CAT™

טכנולוגיית הערכת מצב צנרת

DETECTION SERVICES

תוצרת אוסטרליה

1234_edited.png

מציאת החוליה החלשה באמצעות גל לחץ הידראולי 

חיסכון פוטנציאלי של עד 90% מעלויות החלפת צנרת 

מערכת p-cat משתמשת בגל לחץ הידראולי לביצוע

אבחנה וזיהוי כשלים בצנרת, עם דגש על אבחון עובי דופן

ברזולוציה גבוהה. תוצאות הבדיקה מובילות לתכנון נכון

של תיקון או החלפת מקטעי הצנרת הפגומים, וכפועל יוצא

את הארכת הגיל הקיים של נכסים.

DSC06442.jpg
צילום מסך 2018.12.19 ב.13.00.42.png

מפרט טכני

אישור כשלים מקומיים ברזולוציה גבוהה 

- חלוקת הצינור לתת מקטעים של 10 מטר 

   והערכת עובי דופן עד רזולוציה של 0.2 מ"מ 

- אבחון במצב תפעולי של מערכת המים

- ביצוע עבודות בצנרת מתכת, בטון, ואסבסט צמנט

- אבחון צנרת מים או ביוב (סניקה)

תוצרים

תיעוד ומידע איכותי על מצב הצנרת 

- מציאת פגמי קורוזיה ונזקי פנים בציפוי המלט 

- איתור כיסים וחסימות אויר וגז

- זיהוי מצב אטימת מגופים

SEWDromana_Generator1.jpg

פרטים נוספים באתר החברה

bottom of page